Warunki korzystania z serwisu

Regulamin

 

Niżej przedstawione są zasady oraz warunki korzystania z serwisu FTTK.ORG. Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy Fundacją Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, wydawcą serwisu FTTK.ORG, zwanym dalej serwisem FTTK.ORG oraz wszystkimi korzystającymi z serwisu Użytkownikami. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z serwisu FTTK.ORG. Uzytkownik odwiedzając serwis FTTK.ORG, akceptuje aktualne postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Dopełnieniem Regulaminu jest Polityka prywatności. Wszystkie prawa nieudostępnione w niniejszym regulaminie są prawnie zastrzeżone.


Charakter oraz cele serwisu FTTK.ORG


Serwis FTTK.ORG jest serwisem Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne o charakterze informacyjno-promocyjnym. Celem witryny jest promowanie wartości określonych w statucie Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne,

 

Rejestracja użytkowników i ochrona danych

 

 1. Rejestracja umożliwia Użytkownikom dostęp do materiałów umieszczonych w serwisie FTTK.ORG.

 2. Po zarejestrowaniu się, Uzytkownicy mogą pobierać pliki oraz otrzymywać biuletyn serwisu FTTK.ORG.

 3. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z serwisu FTTK.ORG, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

 4. Użytkownik, który założył konto w serwisie FTTK.ORG, może w dowolnym czasie złożyć wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Użytkownika.


Zabezpieczenie danych

 

 1. Użytkownik posiadający konto w serwisie FTTK.ORG zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazwy użytkownika.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie.

 3. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać niezwłocznie administratora serwisu FTTK.ORG o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.


Zastrzeżenie praw autorskich

 

 1. Informujemy, że wszelkie treści w postaci tekstów artykułów, znaków towarowych, grafik, zdjęć, plików multimedialnych audio oraz wideo, zamieszczone w witrynie FTTK.ORG są własnością ich twórców oraz podlegają prawnej ochronie.

 2. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wykorzystywanie tych treści do celów publikacji lub zastosowań komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy serwisu FTTK.ORG.

 3. W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag do wydawcy witryny pod adres: info@fttk.org.


Wyłączenia gwarancji

 

 1. Dołożyliśmy wszelkich starań aby prezentowane w niniejszym serwisie treści były rzetelne i zgodne z prawdą, jednakże treści te mogą być niedokładne i mogą zawierać błędy.

 2. Nie gwarantujemy poprawności, kompletności oraz dokładności materiałów i nie przyjmujemy odpowiedzialności za rzetelność jakiejkolwiek porady, opinii, oświadczenia czy innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych w serwisie.

 3. Korzystając z serwisu potwierdzasz, że każde działanie oparte na treści serwisu podejmujesz wyłącznie na własne ryzyko.


Ograniczenie odpowiedzialności

 

 1. Wydawca serwisu FTTK.ORG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem serwisu FTTK.ORG (w tym za szkody będące skutkiem utraty zysków lub dochodów oraz utraty możliwości użycia serwisu). Skutki te będą ograniczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nawet w przypadku, gdyby wydawca serwisu FTTK.ORG został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód.

 2. W przypadku wystąpienia roszczenia o odszkodowanie, niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia, odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.


Rozstrzyganie sporów

 

 1. Regulamin korzystania z niniejszej witryny podlega prawu polskiemu, stąd wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Polsce.

 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.


Zmiany regulaminu


Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w serwisie FTTK.ORG w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

© 2016 FTTK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now