O fundacji

 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, oficjalnie została zarejestrowana 2 września 2013 roku. Założycielami jej jest grupa Polskich Tatarów, osobiście zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz własnej mniejszości, którym na sercu leży ochrona tożsamości kulturowej, połączona z chęcią aktywnego działania na rzecz rozwoju świadomości etnicznej społeczności tatarskiej w Polsce.

 

Powstanie Fundacji jest konsekwencją aktywnych działań i pracy na rzecz najmłodszego pokolenia w obliczu zmieniających się warunków społecznych oraz kulturowych w naszym kraju. Nazwa Fundacji świadomie określa cele jej działania, to aktywność na rzecz rozwoju kulturalno-edukacyjnego dzieci i młodzieży, integracja społeczna mniejszości tatarskiej, odbudowa emocjonalna Tatarów, rozbudzenie poczucia własnej tożsamości etnicznej oraz podtrzymanie tradycji narodowej.

 

Bardzo ważnym aspektem działań Fundacji jest aktywizacja młodego pokolenia, dążenie do wzbudzenia w nich chęci poznania kultury narodu, z którego pochodzą. Wspólne spotkania i inicjatywy,   wzajemne poznanie się.

 

Od wielu lat obserwujemy z niepokojem rosnącą skalę emigracji członków naszej społeczności, przyczyniającą się do jej powolnego rozpadu. Jednocześnie wzbudzają niepokój rosnące podziały wewnętrzne oraz niespotykana do tej pory skala migracji z krajów bliskiego wschodu. Ich przejawy, rozbudzają w Polskim społeczeństwie wiele negatywnych stereotypów, które mogą być bezpodstawnie kojarzone ze społecznością Polskich Tatarów z wielką szkodą dla tej historycznej mniejszości.

Polscy Tatarzy to grupa od setek lat zintegrowana mentalnie i kulturowo z polskim społeczeństwem, ciesząca się szacunkiem oraz tolerancją. Na przestrzeni wieków zatraciła swój język, lecz zachowała wiele przejawów odrębności kulturowej oraz unikalnych tradycji zasługujących na ochronę. Chrońmy więc pamięć o naszych przodkach, teraźniejszość naszą i przyszłość naszych  dzieci.

Misja Fundacji Tatarskie
        Towarzystwo Kulturalne             

To restytucja tatarskiego dziedzictwa kulturowego, krzewienie pamięci o wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce oraz o polsko - tatarskim współistnieniu, poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne.

© 2016 FTTK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now